Pogrebno podjetje Panek d.o.o.
Ljubljanska 12, 2310 Slovenska Bistrica