OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA MOZIRJE
Savinjska cesta 39, 3330 Mozirje