MCL Mesni center Luka, mesnica Križe
Cesta kokrškega odreda 26, 4294 Križe