Kmetijska zadruga Savinjska dolina z.o.o.
Hmeljarska cesta 8, 3312 Prebold