e komunikacija, Rok Bezlaj s.p.
Splitska ulica 42, 3320 Velenje